เมนูหลัก
ผู้บริหาร
สถานที่ท่องเที่ยว
งานการเจ้าหน้าที่         
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
แผนพัฒนาสามปี
ประวัติเทศบาลตำบลมาบแค

  พื้นที่ตำบลมาบแค เดิมเป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ มีการทำพุ ไฟพะเนียง ใช้จุดในงานเทศกาลต่าง ๆ จึงเรียกขานว่า "บ้านพะเนียงแตก" ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงเขตการปกครอง ตั้งขึ้นเป็นตำบลพะเนียงแตก โดยในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ชื่อ ตำบลพะเนียงแตก แขวงนครชัยศรี มีกำนันหลงเป็นกำนันตำบลมาบแค และเมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จออกตรวจหัวเมืองกำแพงแสน ได้แต่งตั้งกำนันหลงเป็นท่านขุน มีชื่อเต็มว่า ท่านขุนมาบแคขจร และ เมื่อพ.ศ.2457 ได้เปลี่ยนชื่อตำบลใหม่จากตำบลพะเนียงแตกเป็น ตำบลมาบแค ตามชื่อของท่านขุนมาบแคขจร ตั้งแต่นั้นถึงปัจจุบัน
            
       
เทศบาลตำบลมาบแค เดิมจัดตั้งเป็นสภาตำบลมาบแคต่อมาได้รับการยกฐานะตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหา
รส่วนตำบล พ.ศ.2537 เป็น องค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2539 และเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2555 ได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลตำบล มีฐานะเป็นนิติบุคคลและ เป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น มีโครงสร้าง การบริหารงานครอบคลุมพื้นที่ตำบลมาบแคทั้งตำบล

ประมวลภาพกิจกรรม

การตั้งจุดตรวจจุดสกัดลดอุบัติเหตุ
ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556

เทศบาลเคลื่อนที่บริการประชาชนจัดกิจกรรมทำบุญประจำปี 2555

งานวันเฉลิมพระชนมพรรษางานวันลอยกระทง ประจำปี 2555

การปรับปรุงทัศนียภาพในตำบลมาบแค
งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556
ร่วมต้อนรับพระธุดงค์ธรรมชัย
 
 


 

เทศบาลตำบลมาบแค
16/5 หมู่ที่ 10 ต.มาบแค อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
หมายเลขโทรศัพท์ (0-3420-3023,0-3420-3024)

Webmaster : นายอริยะพัส ทรงนิพิฐกุล
092-0565419
 
รวมลิงค์ที่น่าสนใจ
สถานีโทรทัศน์
ช่อง 3
ช่อง 5
ช่อง 7
ช่อง 9
NBT
ThaiPBS
Nation Channel
UBC
หนังสือพิมพ์
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ผู้จัดการ
คม-ชัด-ลึก
โพสต์ทูเดย์
ข่าวสด
กรุงเทพธุรกิจ
สยามกีฬา
แนวหน้า
มติชน
สถานีวิทยุ
88.0
90.0
91.5
92.5
93.0
93.5
95.5
99.0
100.5
101.5
102.5
103.5
104.5
105.5
106
106.5
หางาน
JobDB
Jobthai
Appjob
jobBKK
NationEjobs
JobHello
ดูดวง
สิบสองราศี
Payakorn
Mahamodo
ค้นหา
สมุดหน้าเหลือง
ค้นหารหัสไปรษณีย์
Hotmail
Yahoo
Google
Sanook
Kapook
Pantip
Mthai
Hunsa
ตรวจผลสลาก
ตรวจสลากรัฐบาล
ตรวจสลากออมสิน
บริการข้อมูล
พจนานุกรม
ราคาทองคำ
พยากรณ์อากาศ
สำนักงานประกันสังคม
ศูนย์ข้อมูลคนหาย
สำนักงานตำรวจแห่งชาต
ธนาคาร
SME Bank
กรุงศรีอยุธยา
กรุงเทพ
กรุงไทย
กสิกรไทย
ทหารไทย
ธกส.
นครหลวงไทย
ยูโอบ
ออมสิน
อาคารสงเคราะห์
แห่งประเทศไทย
ไทยธนาคาร
ไทยพาณิชย์
Download
โปรแกรมทำให้โฆษณาบนเว็บหาย
โปรแำกรมกำจัดไวรัสแฟลชไดรว์
มุมความรู้
สุขภาพ
แม่และเด็ก  
เทคโนโลยี
สถานที่ท่องเที่ยว
พระเครื่อง
ดาว์นโหลดเอกสาร
แบบใบลาพักผ่อน
แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
แบบใบขอยกเลิกวันลา
ใบเบิกสวัสดิการรักษาพยาบาล
แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ
แบบคำร้องทั่วไป
แบบฟอร์มใบสมัครพนักงานจ้าง
แบบคำร้องขอโอน(ย้าย)
แบบใบลาอุปสมบท
ใบเบิกเงินสวัสดิการ การศึกษาบุตร
แบบคำขอมีบัตรประจำตัว
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
พนักงานจ้าง
แบบรายงานผลการประเมินการ
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
แบบประเมินโบนัส
สรุปหลักเกณฑ์การเลื่อนระดับ
สรุปการคัดเลือกตำแหน่งบริหาร
สัญญาการยืมเงิน-ในส่วนราชการ
หนังสือรับรองการเป็นทายาท
หนังสือรับรองการมีชีวิต
หนังสือแสดงเจตนาระบุตัว
ผู้รับเงินช่วยพิเศษ
หลักฐานการจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
หนังสือค้ำประกันผู้รับทุน การศึกษา
รวมสไลด์ Powerpoint
การกำหนดกรอบอัตรากำลัง
หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้ง
ระบบจำแนกตำแหน่งและ
ค่าตอบแทนใหม่
การเขียนหนังสือราชการ
การจัดทำแผนอัตรากำลัง
การอุทธรณ์ร้องทุกข์
พรบ.สาธารณสุข พ.ศ. 2535
วินัยข้าราชการส่วนท้องถิ่น
สวัสดิการข้าราชการส่วนท้องถิ่น
หลักการและแนวคิดในคำ
พิพากษาของศาลปกครอง
งานสารบรรณ 1
งานสารบรรณ 2
งานสารบรรณ 3
งานสารบรรณ 4
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
บำเหน็จบำนาญข้าราชการฯ
ลูกจ้างพนักงานจ้าง
มุมความรู้
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ระเบียบ กฏหมาย
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
กฎหมาย /ระเบียบ อปท.
รวมเว็บคนสอบ
คนลุง
Thailocalmeet
กระทรวง
มหาดไทย
กลาโหม
ยุติธรรม
แรงงาน
การคลัง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การต่างประเทศ
ศึกษาธิการ
เกษตรและสหกรณ
สาธารณสุข
คมนาคม
อุตสาหกรรม
พาณิชย
เทคโนโลยีและการสื่อสาร
การท่องเที่ยวและกีฬา
การพัฒนาสังคมฯ
ทรัพยากรธรรมชาติฯ
พลังงาน
วัฒนธรรม
สำนักนายกรัฐมนตรี
เว็บไซต์อปท.
อบต.ศาลายา
อบต.รางพิกุล
อบต.บางระกำ
อบต.บางไทรป่า
อบต.นครปฐม
เทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม
อบต.บางแขม
อบต.ลำพญา
อบต.ห้วยพระ
อบต.ดอนพุทรา
อบต.วัดละมุด
เทศบาลเมืองสามพราน
อบต.บางเตย
อบต.หอมเกร็ด
อบต.บางช้าง
อบต.บางหลวง
อบต.ท่าตำหนัก
อบต.วัดสำโรง
เทศบาลนครนครปฐม
อบจ.นครปฐม
อบต.คลองจินดา
อบต.ห้วยด้วน
อบต.ดอนตูม
เทศบาลตำบลบ่อพลับ
อบต.หินมูล
อบต.ทุ่งน้อย
อบต.หนองดินแดง
เทศบาลตำบลดอนยายหอม
อบต.ทัพหลวง
อบต.ตาก้อง
อบต.สนามจันทร์

การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีประจำปี

1. ภาษีโรงเรีอนและที่ดิน ยื่นแบบและชำระภาษี ตั้งแต่ 2 มกราคม ถึงสิ้นเดือน กุมภาพันธ ์ของทุกปี

2. ภาษีป้าย ยื่นแบบและชำระภาษี ตั้งแต่ 2 มกราคม ถึง เดือน 31 มีนาคม ของทุกปี

3. ภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นแบบและชำระภาษี ตั้งแต่ 2 มกราคม ถึง 30 เมษายนของทุกปี

 

:...เทศบาลตำบลมาบแคจะพัฒนาได้ ด้วยเงินภาษีของท่าน...:

sobrakaประชาสัมพันธ์การประกาศสอบราคา

1. การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 ตำบลมาบแค อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

 

ของเทศบาลตำบลมาบแค

ท่านสามารถติดต่อเทศบาล
หรือเข้าไปดูข้อมูลข่าวสารของเทศบาลได้อีกช่องทางหนึ่งที่
เฟซบุ๊คเทศบาลตำบลมาบแค

ท่านเป็นผู้เข้าชมลำดับที่

 Free Web Counters

นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556